جهت دریافت پاسخ سوال خود اگر همراه اولی هستید سوال مورد نظر خود را به شماره 20370 پیامک کنید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه ! و اگر ایرانسلی هستید باید اول اینجا بروید و طرح بخرید سپس از شماره 300081777 سوال خودتون رو بپرسید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه !آخرین سوالاتی که ما پاسخ داده ایم :

دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : دموکراتیک.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : دموکراسی , حکومت قاطبه مردم.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : طرفداراصول حکومت ملی , عضو حزب دموکرات.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : استعفا , واگذاری , کناره گیری , تفویض , تسلیم.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : مستقر بودن , اقامت داشتن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : مستقر بودن , اقامت داشتن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : مستقر بودن , اقامت داشتن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : مستقر بودن , اقامت داشتن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : مسکن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : بی اندازه , بیش از حد , مفرط , غیر معتدل.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : رد کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : رد کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : رد کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : دیوانه , مجنون.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : دیوانگی , جنون.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : از جای خودبیرون کردن , راندن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : از جای خودبیرون کردن , راندن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : از جای خودبیرون کردن , راندن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : از جای خودبیرون کردن , راندن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : هذیانی , پرت گو.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : شل کردن , لینت ~ , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.
دیکشنری فارسی فرانسه - معنی : حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.


پشتیبانی فقط از طریق تلگرام ClickAdsSupport@

× بستن تبلـیـغ